facebooktwittermail d

Grafik: Hela listan över politikernas innehav

39 av 349 ledamöter i Sveriges riksdag äger någon form av jord- eller skogsbruksfastighet. Det visar ATL:s kartläggning. Här är hela listan över deras innehav.

John Widegren (M)
John Widegren (M) är den som äger mest jord av alla riksdagens ledamöter. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Tillsammans äger ledamöterna 897 hektar jordbruksmark och 2 228 hektar skog. Mest mark ägs av moderata riksdagsledamöter.

Här är hela listan inklusive taxeringsvärden.