facebooktwittermail

Gott om alternativa fakta om jordbruk

Vi matas ständigt med alternativa fakta om eko­logisk produktion. Sveriges ­Radio sände nyligen ”Stor­bönder mot ekoodlare”. Bara ­titeln förundrar när statistiken i decennier visat att ekologiska gårdar har fler djur än vanliga gårdar, skriver Kersti Linderholm.

FOTO: TT /SHUTTERSTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Exemplet med det ”småskaliga ekojordbruket” drivs av ­pensionerade SLU-forskare som har sju höns, åtta får och fyra kor. I programmet tycker sedan SLU-professorn Jan Bengtsson att vi bör utveckla ett system där man ibland får använda växtskyddsmedel och mineralgödsel. Men är det inte det vi har gjort i Sverige, tänker jag som lyssnare. Jan Bengtsson fortsätter med att konstatera: ”Vi har låst in oss i konflikten och den har jag kanske bidragit till själv.”

Den insikten kan det ligga mycket i. En av ekoföreträdarnas mest använda referens står Jan Bengtsson för. Det är en analys gjord på 66 publicerade artiklar (före år 2002) som jämför biologisk mångfald i ekologiskt och konventionellt jordbruk*. Endast någon enstaka artikel gäller Sverige.

Man har alltså jämfört äpplen med päron och sedan appliceras resultatet på Sverige. Det kan inte upprepas för många gånger: Det är ovetenskapligt att jäm­föra ekologiskt och konventionellt om inte definitionerna är samma världen över, vilket det inte är vare sig för eko eller ­konventionellt.

Så sent som 2019 har Jordbruksverket refererat till ­artikeln av Jan Bengtsson, en artikel som han nu i radion ­indirekt tar avstånd ifrån.

I Jordbruksverkets ”Plan för ­odlingslandskapets biologiska mångfald” finns relevanta förslag. Men rapporten faller platt med argumenteringen för ökad ekologisk odling i slättbygder, där referensen är ovan nämnda. Tvärtom kan sådana förslag missgynna biologisk mångfald i Sverige, då storskalig ekologisk mjölkproduktion i slättbygden slår undan benen på den i skogsbygderna.

Även Arla kommer med ­alternativa fakta om biologisk mångfald i sin ”netto noll”-­kampanj för ekologisk mjölk. Där används påståenden av samma slag som Patent- och marknadsdomstolen förbjöd Coop att använda.

Coop kunde inte visa att eko­logisk produktion ökar mångfalden eller att bekämpningsmedel minskar antalet växt- och djurarter och stör balansen i naturen. Coop blev förbjudet att påstå att ekologiska livsmedel är bättre från miljö- och hälsosynpunkt. Nu tar Arla till samma argument, dessutom för svensk vara. (Arlas kampanj har ­bedömts som vilseledande av Konsumentverket. Reds anm.)

Under hösten har många upprörts över en ”vinst” från Postkodlotteriet, en receptbok ­skriven av Johan Rockström som innehåller flera märkliga påståenden. Mest iögonfallande är meningen ”Exempelvis är det därför bättre att köpa en eko­logisk biff som transporterats lång väg än en icke ekologisk biff från grannskapet”. Hur tänkte författaren där, kan man undra.

Ekologisk biff har alltid högre växthusgasutsläpp på grund av längre uppfödningstider. En lång transport kan inte minska den. Texten är granskad av ­Anna Richert, WWF, och Elin Röös, SLU, visserligen båda med en tydlig ekoprofil, men det väcker än fler frågor. Ofta har jag ställt frågan: ­Vilken regel i det ekologiska ­regelverket, som inte de vanliga ­redan följer, leder mot håll­barhet? Något svar har jag ännu ­inte fått.

*Bengtsson, J., Ahnström, J. & Weibull, A-C. 2005. The effects of organic farming on biodiversity and abundance: A meta-analysis. Journal of Applied Ecology 42: 261-269)

Kersti Linderholm

Silvbergs Miljöteknik

Fotnot: Jan Bengtsson, Arla och Jordbruksverket har avböjt ­replik.