facebooktwittermail d

Gott hopp att stormvirket kan tas tillvara

Många av de som drabbades av stormen Hans i Västerbotten hade stormförsäkring och en stor del av stormvirket ser ut att kunna tas tillvara. Men på sikt kan allt fler väderhändelser leda till nya försäkringsvillkor.