facebooktwittermail d

Gott betyg till EU:s djursmittskydd

De program som finns för att stoppa djursmittor fungerar på det stora hela bra, enligt EU:s revisorer. Men de kunde vara kostnadseffektivare.

EU:s revisionsrätt har granskat hur medlemsländernas nationella program för att övervaka, kontrollera och utrota vissa djursjukdomar fungerar. Revisorerna tittade närmare på Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien och Storbritannien, som tillsammans står för 72 procent av de EU-medel som läggs på de nationella programmen.

12 miljarder

Totalt har EU lagt runt 12 miljarder kronor mellan 2009 och 2014 på åtgärder som vaccineringskampanjer och kompensation för utslaktade djur.

Överlag ger revisionsrätten ett gott betyg för arbetet med att bekämpa djursjukdomar. Minskningen av nya fall av BSE, salmonella hos fjäderfä och rabies hos vilda djur är exempel på det, enligt granskningsrapporten.

Medlemsländerna har bra system för att hålla koll på smittoläget och agera när det är nödvändigt.

Svårt att avgöra

Revisionsrätten konstaterar att det är svårt att avgöra om programmen är kostnadseffektiva. Det behövs även bättre utbyte av epidemiologisk information mellan medlemsländerna och mer stöd för att se till att det finns tillräckligt med vaccin.