facebooktwittermail d

Han går i närkamp med ogräsen

Han tillhör de mest synliga på SLU, med ett gott rykte i lantbrukssektorn och uppfattas som en praktiker bland teoretiker. Nu ska Göran Bergkvist axla en viktig roll för svenskt lantbruk. Professuren med ansvar för ogräsforskningen.