facebooktwittermail

Han går i närkamp med ogräsen

Han tillhör de mest synliga på SLU, med ett gott rykte i lantbrukssektorn och uppfattas som en praktiker bland teoretiker. Nu ska Göran Bergkvist axla en viktig roll för svenskt lantbruk. Professuren med ansvar för ogräsforskningen.

Göran Bergkvist står i ett fält och håller i några strån av råg.
I fältförsök kan man inte kontrollera olika faktorer på samma sätt som det är möjligt att göra i växthus, men de är ett mycket viktigt verktyg i Göran Bergkvists forskning. Här i ett försök med råg som mellangröda före vårsådd trindsäd som huvudgröda. Göran vill se hur bra råg är på att stjäla utrymme och näring från ogräsen. FOTO: MIKKEL ØRSTEDHOLM

Artikeln publicerades först i Lantmannen den 30 juni 2021.