facebooktwittermail

Gör så här om du vill testa hyggesfritt

Det finns flera olika former av hyggesfritt skogsbruk. Olika metoder passar olika sorters träd. Gemensamt för dem alla är att föryngringen i huvudsak är naturlig.

Vid denna plockhuggning utanför Göteborg skapar luckhuggningen förutsättningar för arterna i skogen till höger i bild att vandra in i granskogen till vänster i bild.
Vid denna plockhuggning utanför Göteborg skapar luckhuggningen förutsättningar för arterna i skogen till höger i bild att vandra in i granskogen till vänster i bild. FOTO: EVA-LOTTA HULTÉN

För den som följer Skogsstyrelsens definition av hyggesfritt finns flera former att välja mellan: