facebooktwittermail d

”ATL bör göra nedslag i hela Europa”

Sverige kan inte vara hela Europas dåliga samvete inom klimatet, skriver Per-Arne Pettersson i en debattartikel.

Det vore bra om ATL i kommande reportage även gjorde nedslag i övriga Europas drivmedelsreduktioner och miljömål, skriver Per-Arne Pettersson. FOTO: PATRIK C ÖSTERBERG/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I ATL nummer 14 finns ett reportage om reduktionsplikten. I det berättar en av Sveriges enskilt största aktörer inom biobränslen, Preem, på nästan två helsidor om hur bra reduktionsplikten är.

Den aktör som skulle förlora mest på en förändring av reduktionsplikten är just Preem. Det vore bra om ATL i kommande reportage även gjorde nedslag i övriga Europas drivmedelsreduktioner och miljömål. Detta så att vi som läser ATL får en objektiv bild av övriga aktörer och länder inom EU och den gemensamma marknaden vi agerar på.

Sverige kan inte och ska inte gå ensamt framåt i dessa frågor. Vi måste gå i takt med övriga EU. Annars kommer konkurrensen att ta död på åkerier och företag, både inom de gröna näringarna och hos övriga entreprenörer, när det blir billigare att producera och transportera från andra länder.

Ett för Sverige intressant exempel är Finland som sänkte reduktionsplikten på diesel från 19 procent till12 procent under föregående år. Hur ser det ut i andra EU-länder?

Sverige kan inte vara hela Europas dåliga samvete inom klimatet. Det måste vara lika för alla inom den gemensamma marknaden.

Jag ser fram emot kommande reportage om hur det här fungerar i andra EU-länderna.

Svar direkt:

ATL har i många artiklar belyst utvecklingen kring biodrivmedel, både ur ett produktions- och användarperspektiv. På nyhetsplats tar vi inte ställning i politiska frågor. Däremot låter vi alla sidor få komma till tals.

Lilian Almroth
chefredaktör