facebooktwittermail d

Gödsla med vårt rena slam för barnens skull

Ständiga kontroller har gett oss ett allt renare slam.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Som ett säkert försommartecken dras en slamdebatt igång lagom till LRFs årsstämma. Gunnar Lindgren med vänner vill inte ha kretslopp av fosfor men återanvänder gärna argument, även om de är felaktiga eller ologiska. Tidigare var Gunnar Lindgrens argumentationsteknik att samtidigt prata om barncancer och slamspridning. Senaste åren är det mjölken som används som slagträ.

Jag är den första att beklaga att det finns oönskade ämnen i livsmedel, men det är mycket låga halter och långt under gränsvärden som är satta med tanke på risken för konsumenter. Att livsmedel innehåller små mängder oönskade ämnen har inget med slamspridning att göra. Ingen har visat det, trots decennier av ihärdiga försök i många olika projekt och fältförsök.

Skribenterna argumenterar att eftersom oönskade ämnen finns i livsmedel så kan vi inte använda slammet som gödselmedel. Vilken värld vi har skapat! Det är inte farligt att äta produkterna, men enligt Gunnar Lindgren med vänner så är det jättefarligt att gödsla med restprodukter efter livsmedelskonsumtion.

Det är mycket tråkigt att vi importerade transformatorer med PCB. De var väl billigare än de som producerades i Sverige eftersom de stora svenska tillverkarna avstod från PCB. Det var ett klokt beslut, men världen är internationell så vi har PCB och annat oönskat i det mesta. Även pingvinerna i Antarktis innehåller PCB och där sprids mig veterligen inget slam.

Men glädjande nog har Livsmedelsverket kommit fram till att unga kvinnor utsätts för mindre mängder av PCB, dioxiner och de högfluorerade ämnena PFOS och PFOA nu än tidigare. Det är kanske slamspridningen vi har att tacka för detta.

PCB och mycket annat har mätts i alla slam sedan 30 år tillbaka och halterna har varit mycket låga. Men ibland har förhöjda halter mätts och man har letat källor och ofta funnit dem och åtgärdat. Vilken tur att vi har välanalyserat slam som har gett oss renare miljö och renare livsmedel.

Kersti Linderholm, Silvbergs Miljöteknik

Dag von Bothmer, Agroelit AB