facebooktwittermail

Gödselspridare med justerbara kastvingar

De nya stallgödselspridarna BE1201 och 1401 från Strautmann har ett bredspridningsaggregat som jobbar i två steg.

Dels med två horisontella valsar, dels med två spridartallrikar med fyra justerbara kastvingar som fungerar med fastgödsel, kletiga organiska gödselmedel, fjäderfägödsel, kompostjord, rötslam och kalk.

De har antingen enkel- eller tandemboggiaxel. Lastvolymen ligger på mellan 9,5 och 12,5 kubikmeter beroende på modell och spridningsbredden är upp till 21 meter.

De två gödselspridarna från Strautmann visas upp under mässan i JBM Lantteks monter. Hans Dahlgren