facebooktwittermail d

Gödselpriserna har skjutit i höjden

Gödselpriserna har skjutit i höjden sedan nyår. Prisökningen drivs av högre grödpriser, högre produktionskostnader och minskad export från Kina.