facebooktwittermail d

Gödselbristen får gårdar att se över inköpen

När efterfrågan på gödsel är större än tillgången måste lantbrukarna se över sina inköpsstrategier. På Fröö Gård har man köpt in 40 procent av behovet, medan Henrik Schmiterlöw, som brukar Berga och Mörby, har köpt hem halva gödselbehovet för 2023.

– Med de höga spannmålspriserna blir också risken väldigt mycket. Allting hamnar i knät på oss, säger Kristina Forsberg, på Fröö Gård.