facebooktwittermail d

Gödsel kan fördubbla biogasproduktion

Biogas från gödsel kan komma att öka med 1,5 terawattimmar. Det motsvarar mer än en fördubbling av dagens biogasproduktion, enligt en studie som LRF låtit göra.

- Gödselbaserad biogas bidrar till att både ersätta fossila bränslen och minska det naturliga läckaget av metan som annars uppstår. Samtidigt får man som biprodukt en rötrest som har ett högt växtnäringsvärde och kan användas för att minska behovet av handelsgödsel, säger Lars-Gunnar Johansson, biogasexpert på LRF i ett pressmeddelande.

Potentialen för biogas från gödsel bedöms med dagens förutsättningar motsvara 3 terawattimmar. Med det metanreduceringsstöd som Energimyndigheten föreslår i sin biogasstrategi kan 1,5 terawattimmar av dessa komma att realiseras.

Avgörande


LRF:s slutsats blir att metanreduceringsstödet är avgörande för att investeringar i storleksordningentvå till fem miljarder ska kunna genomföras.

Metanreduceringsstödet är en ersättning för den stora miljö- och klimatnytta som anses vara unik för gödselbaserad biogas.

LRF tycker också att det är rimligt att dagens investeringsstöd för enskilda gårdsanläggningar ska kunna sökas av flera lantbrukare som går samman och bygger en större gemensam biogasanläggning.å ska kunna sökas av flera lantbrukare som går samman och bygger en större gemensam biogasanläggning. ATL.nu