facebooktwittermail

Gödsel från gårdar blir biogas

I en ny anläggning ska gödsel från Sävsjöbönder bli biogas tänkt som drivmedel för gasbilar. - Äntligen! säger Krister Ek, lantbrukare och en av initiativtagarna till Sävsjö Biogas.

Anläggningen för rötning av gödsel och produktion av 19 GWh biogas per år ska byggas i Södra industriområdet i Sävsjö, Jönköpings län.

Sävsjögödsel


Gödseln ska komma från gårdar i Sävsjötrakten och den rötade gödseln, biogödseln, ska sedan återgå till gårdarna för att användas som gödningsmedel.
- Vi ville ju bygga en central anläggning för att slippa göra så mycket jobb själva, man har tillräckligt att göra. Det som händer är att man lånar ut gödsel, och sen får man tillbaka den rötade gödseln, säger Krister Ek till ATL.nu.
Han är en av fem lantbrukare som nu är delägare i Sävsjö Biogas.

Länsstyrelsen initierade


Från början tog länsstyrelsen initiativ till en förstudie kring vilka områden i Jönköpings län där det fanns möjlighet att samla ihop tillräckligt med gödsel för en anläggning till att göra fordonsgas.

Krister Ek var då en av de som resonerade om projektet var värt att gå vidare med. De tog kontakt med kommunen och satte ihop med en ansökan som beviljades efter tre år.
- Under tiden gjorde vi mer förstudier på vårt projekt för att landa det lite i storlek och teknik, berättar han.

Femtontal lantbrukare


De tog kontakt med energibolag och ett samarbetsavtal slöts med Göteborg Energi som tillsammans med Vrigstad Fjärrvärme samäger Sävsjö Biogas. Ett kontrakt är tecknat med Läckeby Water AB för uppförandet av byggnaden.

Tanken är att personal hyrs in och transporten läggs på entreprenad. Ett femtontal kontrakt är tecknade med lantbrukare i Sävsjötrakten som ska leverera gödsel.
- Tanken är att göra fordonsgas, vilket ger en stor miljövinst och sedan får vi på gården en bättre rötrest som är lättare att sprida och som man vet innehåller näring, säger Krister Ek.

I dagarna sätts spaden i marken och anläggningen beräknas stå klar under första kvartalet 2012.
- Äntligen kan man väl säga! Vi har jobbat med det här sedan 2004, och många sådana här projekt går i stå, så det är skönt att det blir av. Det är ju nu det börjar, säger Krister Ek.ATL.nu