facebooktwittermail

Godkänt för fyra fällor

Testerna av vildsvinsfällorna är klara och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har lämnat sin rapport. Hälften av fällorna får godkänt.

Efter stora inledande bekymmer att få tillstånd av djurförsöksetiska nämnden har nu SVA lämnat sin rapport om vildsvinsfällor till Naturvårdsverket.

Fyra av åtta testade vildsvinsfällor får godkänt av SVA och skadorna som vildsvinen fick i fällorna bedömdes överlag som lindriga.

Så gick det


Bäst i klassen var Söderbergfällan som får godkänt utan ytterligare åtgärder.

Panthera MT, Lotin enkel/dubbel och Sinkabirum får godkänt om vissa justeringar görs på fällorna.

Panthera G och Ekafällan rekommenderas inte för godkännande. Främst på grund av fällornas öppna konstruktion av galler och relativt höga skadepoäng.

Panthera H och KM-fällan fick ingen rekommendation på grund av för få fångade djur.

Under 2010 till januari 2011 har SVA på uppdrag av Naturvårdsverket testat och utvärderat åtta fångstredskap för levandefångst av vildsvin.

Fångades på två gods


Vildsvinen fångades på två gods i Mälardalen och målsättningen var att fånga totalt 12-20 vildsvin per fälla vid fyra till fem tillfällen. Det lyckades inte i alla fällor.

Bland annat fångade KM-fällan inte ett enda vildsvin, medan Panthera G bara fångade fem och Panthera H fångade elva vildsvin. Totalt fångades och obducerades 77 vildsvin.

Lindriga skador


Överlag bedömer SVA att skadorna på vildsvinen var lindriga med två undantag. En tandfraktur och en bristning i ett höftledsligament. Sämst var Ekafällan med skador hos alla tolv fångade vildsvin.

Söderbergsfällan fick minst skadepoäng med ett skadat vildsvin av tolv fångade.

Köttprover


Man tog också köttprover enligt köttkvalitetssyndromet PSE som hos tamsvin kopplats samman med stress. Resultatet visar att de fällfångade vildsvinen har förändringar i muskulaturen som indikerar PSE, som inte de referensdjur som sköts i det fria hade.

Nu ska SVA:s rapport ut på en remissrunda och därefter tar Naturvårdsverket beslut om slutgiltigt godkännande. Härje Rolfsson