facebooktwittermail

Godkänt för anmälda grisgårdar

De 21 grisgårdar i Halland som polisanmäldes av Djurrättsalliansen för brott mot djurskyddslagen tar väl hand om sina djur. Det anser länsstyrelsen efter att ha gjort flera oanmälda kontroller.

- Resultatet visar att djurskyddsläget på de anmälda gårdarna varit gott vid våra besök. Helt normala grisbesättningar, säger länsveterinär Madeleine Beckman i en kommentar.

Djurrättsalliansen anmälde gårdarna i november 2009. Ärendena överlämnades till länsstyrelsen i Hallands län för fortsatt hantering.

Systemfel


Efter en inledande granskning av materialet, som till stor del bestod av fotografier som påstods vara tagna på gårdarna, gjorde länsstyrelsen en bedömning av ärendenas prioritetsnivå.

- Vår samlade bedömning var att det inte förelåg något behov av akuta djurskyddskontroller på gårdarna i det läget, säger Madeleine Beckman.

Uppgifterna i anmälningarna tydde, enligt länsstyrelsen, på att det rörde sig om systemfel vad gällde exempelvis ventilationsinställningar, utgödslings- och strörutiner. Dessa ansågs dock inte utgöra någon omedelbar fara för djurens liv och hälsa.

Inga förelägganden


Länsstyrelsen valde i stället att göra flera oanmälda kontrollbesök i de aktuella grisbesättningarna. En besättning är avvecklad, men de övriga 20 anmälda gårdarna har det gångna året haft minst ett besök av djurskyddskontrollanterna.

Ingen kontroll har hittills resulterat i något föreläggande. Avvikelserna har varit få och av mindre allvarlig art.

Endast fem av gårdarna fick anmärkning på mer än en punkt och de flesta ärenden har kunnat avslutas efter första besöket. Sju gårdar var helt utan anmärkning, på ytterligare tre var enda anmärkningen att larm för ventilationen saknades, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande. ATL.nu