facebooktwittermail

Goda tider för svenska företag 2016

Tre av fyra småföretag tror 2016 blir det lönsammaste året sedan 2011.

LRF Konsult noterar god lönsamhet för småföretag i; transportbranschen, byggbranschen och handeln.
LRF Konsult noterar god lönsamhet för småföretag i; transportbranschen, byggbranschen och handeln. FOTO: MOSTPHOTOS

LRF Konsult har mätt lönsamheten bland småföretag i fyra branscher och i tre av dem ser 2016 ut att bli det lönsammaste året sedan 2011.

Det är i lönsamhetsbarometer kvartal 4, 2016 som LRF Konsult noterar god lönsamhet för småföretag i; transportbranschen, byggbranschen, handeln medan de små fastighetsföretagen har det tuffare.

- En delförklaring till de starka resultaten är gynnsamma omvärldsfaktorer men arbetet med att sänka kostnader och höja marginaler syns också tydligt, säger Katarina Hedström, Klarin VD på LRF Konsult.

Enligt barometern ser det överlag mycket ljust ut för de svenska småföretagen men det finns orosmoln på himlen. Världsekonomin befinner sig i ett mycket osäkert läge efter oväntade utvecklingar under 2016, och framtiden kan kännas oviss för många småföretagare.

LRF Konsult listar tre saker att hålla ögonen på framöver

Förbered dig för sämre tider genom att utveckla verksamheten och se över påverkbara kostnader i tid.

Gör företaget attraktivt för nyrekryteringar med rätt kompetens. Moderna hjälpmedel för administration, försäljning och marknadsföring gör att anställda kan fokusera på sina kärnuppgifter och höjer företagets attraktivitet även för kunder.

Gör ditt företag säljbart och påbörja generationsskiftet i tid. Många småföretag står inför ett generationsskifte och se till att påbörja kunskapsöverföringen i tid.