facebooktwittermail d

Replik: ”Goda möjligheter att välja svensk ost”

Oberoende av om hushållsosten tillverkas i Danmark kan svenska konsumenter vara trygga med att förtjänsten även fortsatt går till Arlabönder i Sverige, skriver Inger-Lise Sjöström, Arla, i en replik.

Arlas logga på glasfasad.
FOTO: TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Replik på ”Arla bör producera svenska ostar i Sverige” av Martin Ragnar.

Jag vill börja med att tacka för ditt stora engagemang för svensk ost och mjölk. Som bonde och förtroendevald i Arla delar jag detta helhjärtat.

Inom Arla tar vi varje tillfälle i akt att lyfta fram betydelsen av svensk mjölk, ost och mejeriproduktion. På våra produkter med svensk mjölk har vi därför en blågul mjölkkanna som gör det möjligt för konsumenterna att välja svenskt. Jag och resten av Arla håller med om dina argument för att välja svenska mejeriprodukter.

Att svenska Arlabönder de senaste decennierna har valt att samarbeta i ett kooperativ tillsammans med nordeuropeiska kolleger gör att vi är starkare tillsammans och har större möjlighet att skapa mesta möjliga värde för den mjölk vi producerar.

Genom att vara en del av ett internationellt kooperativ har vi blivit mer konkurrenskraftiga, stärkt vår innovationsförmåga och fått tillgång till en större exportmarknad. Det avspeglar sig också nu i att Arlas mjölkpris den senaste tiden har haft möjlighet att hänga med i kostnads och prisutvecklingen.

Ur både ett miljömässigt och ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att vår mejeriproduktion är så rationell, innovativ och konkurrenskraftig som möjligt. Det innebär att vissa av Arlas produkter på den svenska marknaden produceras i andra länder, precis som många av de varor som vi framställer i Sverige exporteras.

Så oberoende av om hushållsosten tillverkas i Danmark kan svenska konsumenter vara trygga med att förtjänsten även fortsatt går till Arlabönder i Sverige.

Vi på Arla gör många fina ostar i Sverige på anläggningarna i Kalmar, Götene, Kvibille och Östersund. År 2016 gjorde vi en stor investering på mejeriet i Östersund, och sedan 2017 tillverkar vi hushållsost även där.

Så för de konsumenter som precis som du och jag vill välja svensk ost finns massor av goda alternativ.

Inger-Lise Sjöström
Styrelseledamot och Arlabonde från Östergötland