facebooktwittermail d

God fortsättning på skogskonjunkturen

Marknadsmässigt ser även 2022 ut att kunna bli ett bra år för skogen. Vilken påverkan olika politiska beslut kan ge är mer oklart.