facebooktwittermail

Gmo-honung kräver tillstånd

Honung som innehåller pollen från genmodifierade grödor måste godkännas av EU för att få säljas.

Ett förhandsavgörande från en generaladvokat vid EU-domstolen kan få stora konsekvenser för biodlare i EU. Enligt generaladvokaten ska honung innehållande pollen från den genmodifierade majsen Mon810 betraktas som en gmo-produkt.

Det betyder att honungen inte får säljas utan att ha blivit godkänd för försäljning på EU-nivå, på samma sätt som majsmjöl eller majsolja från genmodifierad majs måste få grönt ljus för att få släppas ut på den inre marknaden.

Huruvida den genmodifierade grödan i sig är godkänd, eller om inblandningen gjorts med avsikt eller inte, spelar ingen roll enligt generaladvokaten.

Stämde delstaten


Frågan har nått EU-domstolen via en tysk domstol där en biodlare stämt delstaten Bayern. Biodlaren upptäckte 2005 att pollen han skördat från sina bikupor innehöll DNA och proteiner från Mon810.

Även en del av honungen innehöll DNA från den genmodifierade majsen som i forskningssyfte odlades på mark ägd av delstaten. Då biodlaren ansåg att hans honung och pollenprodukter blivit värdelösa med genmodifierat innehåll stämde han Bayern.

Generaladvokatens bedömning är rådgivande men inte bindande för det slutgiltiga avgörandet i EU-domstolen. Det är dock ganska ovanligt att domstolen kommer till ett helt annat domslut än generaladvokaten. Sara Johansson