facebooktwittermail

Gmo-fritt foder allt dyrare

Kostnaden för gmo-fri soja ökar med 58 procent i år och höjer foderpriserna för redan ansträngda kött- och mjölkbönder. I vår avgör branscherna om det är dags att slopa den svenska gmo-friheten.

När årets brasilianska skörd av gmo-fri soja anländer till de svenska hamnarna senare i vår, är den ännu mer exklusiv än i fjol.

Den kostar 18 öre mer per kilot än året innan, alltså 49 öre i extra gmo-frihetspremie.

– Jag tycker personligen att det är anmärkningsvärt mycket pengar. Har du 15–20 procent soja i fodret, blir det mellan fem och tio öre i ren fördyrning. Men vill branscherna ha det – så självklart, säger Christer Ericsson, Lantmännens inköpsstrateg för foder.

Marknaden bestämmer

Både Sveriges grisföretagare och Svensk Fågel ser gärna att gmo-friheten försvinner. Men än verkar marknaden inte vara mogen och beslutet i vår lär bli fortsatt gmo-frihet från båda branscherna.

– Vi vill gärna bli av med den, den kostar mycket pengar. Men ska man överge den så gäller det att göra det i samförstånd med marknaden, säger Per Lindahl, ordförande för Svensk Fågel.

Han fortsätter:

– Jag är övertygad om att gmo-friheten försvinner inom överskådlig framtid, när kan jag inte säga.

Börjar ifrågasätta

Ingemar Olsson, ordförande för Sveriges grisföretagare säger:

– Som intresseförening börjar vi ifrågasätta om det är ekonomiskt försvarbart med gmo-fri soja.

Och gmo-premien lär fortsätta att stiga i takt med att utbudet av gmo-fri soja minskar – och kanske till slut sinar helt.

Valt bort gmo-soja

Lantmännen köpte i fjol in omkring 130 000 ton gmo-fritt sojamjöl för en stor del av landets kött- och mjölkproducenter.

Både Lantmännen och Svenska Foder har helt valt bort gmo-soja.

Skälet är de stora merkostnader som följer med att hålla isär soja med och utan gmo-iblandning.

Redan nu i vår vill foderfirmorna veta om landets djurbönder tänker fortsätta med det gmo-fria fodret 2014. I så fall är det snart dags att förhandla pris och beställa av odlarna i Brasilien.

LRF Mjölk

Det är mjölkbranschen som gått i bräschen för gmo-friheten och det är inte troligt att LRF Mjölk överger policyn inför sojabeställningen år 2014.

Troligare är att man förbereder en övergång till RTRS-certifierad soja – en produkt som visserligen tillåter gmo-soja, men som har producerats på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Utslaget per kilo mjölk utgör gmo-fripremien en kostnad på drygt ett öre – ett pris LRF Mjölk kanske är berett att betala för att få konsumenterna att fortsätta köpa svensk mjölk.

Grisbönderna pressas

Grisproducenternas kostnad är större, omkring 20 öre per kilo, enligt preliminär beräkningar från Sveriges Grisföretagare.

För några år sedan räknade Jordbruksverket ut att merkostnaden för kycklingköttet var 20 öre kilot.

För ägg är den 15 öre kilot och nötkött 7 öre kilot. Det borde alltså vara fågel- eller grisproducenterna som når smärtgränsen först.

Christer Ericsson på Lantmännen är förvånad över att gränsen inte redan är nådd och att debatten inte hörs mer.

– Jag tycker att vi nått smärtgränsen. Det är 50 öre per kilo soja som är en ren kostnad för svensk animalieproduktion. Men man kanske inte är medveten om att det kostar så mycket pengar, säger Christer Ericsson.