facebooktwittermail d

Gmo-förslag skrotas

Motståndet mot förslaget om nationella gmo-förbud stärks. EU-parlamentets jordbruksutskott vill att förslaget skrotas.

På torsdagsförmiddagen röstade jordbruksutskottet i EU-parlamentet för att skrota förslaget om att medlemsländer ska få förbjuda användning av gmo-produkter som godkänts på EU-nivå.

Nationella förbud går på tvärs mot idén om den inre marknaden, hotar det europiska jordbruket genom att försvåra handeln med det gmo-foder som försvarliga delar av djurproduktionen är beroende av, och är dessutom omöjliga att tillämpa, anser jordbrukspolitikerna.

Det faktum att "användning" inte definieras i lagförslaget gör det ännu mer förvirrande.

"Inte ha olika regler"

- Vi kan inte ha olika regler på den inre marknaden, sa Albert Dess, tysk kristdemokrat och ansvarig för ärendet i jordbruksutskottet.

Jordbruksutskottets rekommendation går nu vidare till miljöutskottet. Där föreslår Giovanni La Via, som ansvarar för att lotsa ärendet genom EU-parlamentet, också att EU-kommissionen drar tillbaka förslaget. Miljöutskottet väntas rösta i oktober, med beslut i hela parlamentet i oktober eller november.

Motståndet finns även på nationell nivå.

Det spanska parlamentet och de folkvalda i det nederländska parlamentets andra kammare har meddelat EU:s beslutsfattare att de anser att förslaget inte är i enlighet med EU:s subsidiaritetsprincip som säger att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

Spanien är det enda landet i EU där genmodifierade grödor odlas i kommersiell skala, och i Nederländerna finns en av unionens största ankomsthamnar för soja.

Väntar på analys

I Sveriges riksdag har Johan Hultberg (M) frågat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om regeringen vill att medlemsländerna ska ha möjlighet att förbjuda användning av gmo-produkter, förutsatt att EU:s lagar och reglerna i WTO tillåter det.

Landsbygdsministern säger att regeringen väntar på en analys av Rådets rättstjänst vad det gäller just förslagets kompatibilitet med EU:s lagar och internationella handelsåtaganden. Huruvida regeringen anser att förslaget är bra i princip svarar Sven-Erik Bucht inte på.