facebooktwittermail d

Gmo-förbud på kommunägd mark

I Munkedal, i Västra Götalands län, är man ett steg närmare ett förbud mot odling av genmodifierade växter på åkermark som tillhör kommunen.

I dag pågår ingen odling av gmo-växter på Munkedals kommuns åkermark, men frågan har dykt upp efter miljöpartisten Hans-Joachim Isenhems motion, uppger Bohusläningens nätupplaga.

Det handlar om en policy för kommunens skogsbestånd och åkermark och kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att bifalla motionen endast i den del som gäller gmo-förbud.

Endast moderaterna har motsatt sig ett förbud, eftersom de anser att det riskerar att begränsa företagandet.ATL.nu