facebooktwittermail

Gmo-förbud i Munkedal

Det blev ett gmo-förbud på kommunal mark i Munkedals kommun efter miljöpartisten Hans-Joachim Isenheims förslag.

En moderat, Alf Sifversson, argumenterade mot ett förbud, men det hjälpte inte, uppger Bohusläningens nätupplaga.

Kommunstyrelsens förslag fastställdes i fullmäktige.
Gmo-förbudet ska förhindra odling av genmodifierade grödor på kommunal mark. ATL.nu