facebooktwittermail d

Glyfosat godkänt för fem år till

UPPDATERAD. 18 länder röstade för ett nytt godkännande för det kontroversiella ämnet.

Måndagens omröstning om ett femårigt godkännande för glyfosat slutade med att en kvalificerad majoritet för ett ja uppnåddes. Det var medlemsländernas sista chans att avgöra frågan, och tillräckligt många länder svängde för att bryta det dödläge som gällt fram till nu. Sverige röstade, liksom förra gången, ja. Av de fem länder som vid den förra omröstningen lade ner sina röster ändrade sig fyra till att rösta ja, bland dem Tyskland och Polen. Med sina stora befolkningar var de två länderna nödvändiga för att skapa de 65 procent av hela unionens befolkning som krävs för en kvalificerad majoritet.

EU-kommissionen positiv

Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvar för bland annat livsmedelssäkerhet och folkhälsa, välkomnar röstresultatet. "Dagens omröstning visar att när vi alla vill och gör en ansträngning, då kan vi acceptera och dela vårt kollektiva ansvar i beslutsfattandet." säger kommissionären i ett uttalande. EU-kommissionen har varit mycket kritisk mot vad de uppfattat som att medlemsländer utnyttjat EUs beslutsprocesser för att lämpa över kontroversiella beslut på kommissionen. Hoten om att EU-kommissionen denna gång inte tänkte rädda glyfosatet utan kvalificerad majoritet bland medlemsländerna kan ha övertygat de länder som tidigare avstått från att rösta.

Kontroversen kring glyfosat

l EUs kemikaliemyndighet, ECHA, konstaterade i en rapport i mars att glyfosat sannolikt inte är cancerogent. Samma slutsats har dragits av EUs myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, och en rad andra nationella och internationella vetenskapliga bedömningar men inte av IARC, Världshälsoorganisationens, WHOs, eget institut för cancerforskning. FN-organen WHO och FAO, med ansvar för jordbruk och livsmedel, har tillsammans konstaterat att glyfosat inte är cancerframkallande via kosten.

LÄS MER: Inget avgörande om glyfosat

PREMIUM: Den långa vägen till ett nytt godkännande

PREMIUM: Skog: Ska glyfosat fasas ut ska det vara under ordnade former

LÄS OCKSÅ: EU-kommissionen hotar med glyfosatstopp