facebooktwittermail d

Glyfosat får användas i sex månader till

Det omtvistade växtskyddsmedlet har fått förlängt godkännande i EU. Under tiden ska EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet granska cancerrisken.

Godkännandet av världens mest använda växtskyddsmedel, glyfosat, är på väg att gå ut i EU. För att Efsa, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, ska kunna ge en rekommendation krävs mer tid för granskning av ämnet. Det har medlemsländerna gett, sex månader närmare bestämt, rapporterar Agra Facts.

Efsa ska bland annat bedöma om de uppgifter om kopplingar mellan cancer och glyfosat som publicerades i WHO-rapport i våras är värda att ta på allvar.

EU-parlamentets vänsterpartigrupp, där svenska Vänsterpartiet ingår, har försökt vinna stöd för att det inte skulle ges någon förlängning av godkännandet i väntan på Efsas säkerhetsgranskning. Det förslaget röstades dock ner.