facebooktwittermail d

Glyfosat allt större problem i danskt grundvatten

Danska vattenverk slår nu larm om att rester av växtskyddsmedel i grundvattnet, främst glyfosat från Roundup, kan bli ett problem för dricksvattenleveranserna.

Enligt en ny dansk rapport som publicerades på måndagen överskreds gränsvärdet för glyfosat i nio av de 635 prover som tagits på danskt grundvatten under 2009, uppger nyhetsbyrån Ritzau.

Carl-Erik Larsen från de danska vattenverkens förening, Danva, säger till Jyllands-Posten att de är mycket bekymrade över utvecklingen.
- I 40 procent av alla ställen där vi testar grundvattnet hittar vi rester av växtskyddsmedel.

Enligt Carl-Erik Larsen kan det bli nödvändigt att börja rena dricksvattnet från växtskyddsmedel.
- Vi kan inte fortsätta att leverera rent, obehandlat dricksvatten om det inte görs något åt användningen av sprutgifter, säger han till tidningen.

Enligt danska Miljøministeriet ska danskt dricksvatten hädanefter testas för glyfosat samt ampa (som är en nedbrytningsprodukt efter glyfosat) innan det når konsumenterna.

Både i Sverige och Danmark är glyfosat bland de vanligast förekommande ämnen som hittas när vatten testas för bekämpningsmedel (se äldre artiklar i rutan uppe till höger). ATL.nu