facebooktwittermail d

Glöm inte vägnätet i drivmedelskalkylen

Det är fel att ensidigt se på tågtransporter som en miljövänlig lösning på skogsindustrins transportbehov. Lastbilarna utvecklas och åkarna använder allt mer förnyelsebara drivmedel, skriver Alf Karlman, Landsbygdspartiet oberoende.

FOTO: TOR LUNDBERG TUORDA / NATURFOTOGRAFERNA / IBL BILDBYRÅ

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Jag sitter denna julaftonsmorgon och läser ATL nummer 57. Det är julafton varje tisdag när ATL kommer i brevlådan och dubbel julafton på fredagar när också Land ger krydda åt livet!

En artikel med rubriken "Miljoner att spara med virke på Inlandsbanan" fångar mitt intresse. Artikeln grundar sig på en utredning som Skogforsk har gjort på uppdrag av Inlandsbanan AB. Mera precist visar utredningen att skogsindustrin skulle spara 6,3 miljoner kronor årligen på att köra virke med tåg i stället för lastbil om man rustar upp Inlandsbanan, som går från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr.

Kalkylen grundar sig på att 21 miljoner bruttotonkilometer flyttas över från lastbil till tåg. Därav blir det dessa 6,3 miljoner. Utredarna gör ett radikalt kalkyleringsfel här när de bara räknar på att det är tågen som kan bidra till miljön genom förnyelsebara drivmedel.

Åkerierna ligger inte på latsidan utan de går snabbt framåt när det gäller att ersätta fossilt bränsle med förnybart. Därför måste även övriga transportväsendet räknas in i kalkylen.

Då det gäller vägtransporter måste staten dessutom engagera sig i den olagliga trafik som förekommer från utländska åkerier. Både rattfylla och ogiltiga körkort har belönats av det svenska rättsväsendet med straffrihet för utländska chaufförer.

Det hjälper inte att vår svenska polis är effektiv när fortsättningen i rättsväsendet fallerar totalt. Om man tar tag i detta problem har vi en framtida pluspost att räkna in till vägfordonens fördel.

Vägtransporterna och tågtrafiken är de viktigaste naven i vårt transportväsen och håller Sverige i gång. Skillnaden är att vägarna är i normalt skick medan spåren och växlarna har ständiga problem på grund av eftersatt underhåll.

Skogsindustrin måste omhuldas eftersom den är vår viktigaste exportkälla med en nettointäkt till statskassan varje år på omkring 100 miljarder kronor.

Får vi dessutom tillräckligt med förnybara drivmedel från våra egna skogar till både fordon och tåg så kan vi känna oss trygga i vår självförsörjningsgrad.

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Eskilstuna