facebooktwittermail d

Glöm inte bort landsbygden

Centerpartiet inledde årets Almedalsvecka men jordbruksfrågorna var inte särskilt närvarande i Annie Lööfs tal. Det är nu när ny lagstiftning ska på plats som man borde engagera sig.

Sedan i söndags pågår politikerveckan i Almedalen i Visby. Med tal, mingel, seminarier och debatter.

Det officiella programmet har 3485 arrangemang och då räknas inte alla mingel in eftersom dessa är stängda tillställningar som kräver inbjudan.

Det är en viktig vecka för lobbyister, politiker och företag som vill knyta nya kontakter, träffa nya potentiella kunder och samarbetspartners och få ett tillfälle att berätta för makthavarna om varför just deras fråga är den viktigaste.

Veckan inleddes med Centerpartiets dag, partiet som mest av alla profilerar sig som ett landsbygdsparti och byggde stora delar av sin Europaparlamentsvalrörelse på frågor som svensk livsmedelsproduktion, svenskt griskött och överanvändning av antibiotika.

Med det i bagaget hade man kunnat tro att jordbruksfrågorna skulle få utrymme i dagens tal och utspel.

Jordbruket var dock inte särskilt närvarande i Annie Lööfs tal. Istället fokuserade det obligatoriska avsnittet om miljö på frågor om kemikalier och vikten av tillväxt.

Mitt i brinnande mjölkkris omnämndes inte svenska bönders situation med ett ord.

Europaparlamentarikern Fredrick Federley jobbar vidare med frågorna om framförallt antibiotika i EU men det är alltid svårare att nå ut genom Brysselmaskineriet. För det vardagliga arbetet i hemopinionen krävs det att moderpartiet fortsätter att driva diskussionen och ta debatten. Kristina Yngwe är ett lovande namn men kan inte driva frågorna helt själv.

I slutet av juni skrev LRF en debattartikel tillsammans med Socialdemokraterna om svenska livsmedel i offentlig upphandling. Om Centerpartiet inte ser upp kanske de får se sig omkörda.

Centerpartiet är det parti som vill profilera sig som det främsta landsbygdspartiet. Sett till Annie Lööfs Almedalstal skulle det dock varit önskvärt om jordbruksfrågorna fått ett något större omnämnande. De kriser som var aktuella förra valrörelsen är inte lösta utan snarare förvärrade. Det blir annars lätt att få intrycket av att den uppmärksamhet partiet gav frågorna runt valet bara var intressant att driva på så länge det fanns väljargrupper att vinna.

Det är ju nu när 2014 är över som förslag ska implementeras och de nya besluten fattas. Det är nu kanske mer än någonsin som alla landsbygdsvänliga aktörer måste fortsätta hålla sig framme för att få ett faktiskt konstruktivt utfall, arbetet med påverkansarbetet är inte över. Det är viktiga saker att tänka på för alla partier som värnar landsbygden, även om man är i opposition.