facebooktwittermail d

Glimåkra åkeri i konkurs

Glimåkra åkeri i Bjuv, med 120 anställda, försätts i konkurs. Företaget som är specialiserade på tempererade transporter kör bland annat åt Skånemejerier.

Lastbil med Skånemejeriers varor på väg.
Glimåkra, som bland annat sköter transporterna åt Skånemejerier, har försatts i konkurs. FOTO: SKÅNEMEJERIER

Ansökan till tingsrätten i Helsingborg lämnades in av företagsledningen, och nu drivs företaget vidare av en konkursförvaltare. Merparten av bilarna ska i nuläget rulla på som vanligt, men ett tiotal fordon ska också ha parkets då deras kunder har hittat andra transportlösningar, rapporterar tidningen Trailer. Vad som händer med företaget framöver är inte klart, men en företagsförsäljning finns med i diskussionen, enligt konkursförvaltaren Peter Öfverman vid Ackordcentralen Syd.

- Det är tidigt och vi är bara några dagar in i konkursen. Inledningsvis har vi fokuserat på att hålla verksamheten igång och så har vi tittat på personalens lönefodringar. Sen får vi titta på hur verksamheten ska säljas, för den ska säljas på något sätt. Men om det blir att man överlåter hela verksamheten eller om bilarna ska säljas enskilt är för tidigt att säga. Här kommer det som är den bästa lösningen för borgenärerna att vara vägledande, säger Peter Öfverman till ATL.

Han har i nuläget inget bild av vad som har föranlett konkursansökan.

- Det skulle bara bli spekulationer från min sida. Det är frågor som vi får titta på längre fram, säger han.

Glimåkra grundades 1956 och är bland annat specialiserade på tempererade transporter. Företaget kör bland annat åt Skånemejerier, och den verksamheten är enligt Peter Öfverman fortfarande igång.

- Verksamheten bedrivs vecka för vecka, och det är ett uttalat mål att inte orsaka kunderna någon skada, säger han.