facebooktwittermail d

Mjölkbonden som ser ljuset i tunneln

Storbonden och Glada Bondens ordförande Anders Birgersson tänker lägga in nästa växel. Både på hemmaplan och för mejeriet. På sikt tror han på ökad industrialisering av mjölkproduktionen. 

– Ingen utveckling är lika med en långsam avveckling, säger han.