facebooktwittermail

Bakslag för Arla i Boxholmsbråket

Glada Bonden vann i tingsrätten. Men Arla tänker ta sin begäran om kvarstad på Boxholms mejeri till nästa instans.

Bråket om Boxholms mejeri går vidare. Arlas begäran om kvarstad avslog Linköpings tingsrätt. Men mejeribolaget ska överklaga beslutet.
Bråket om Boxholms mejeri går vidare. Arlas begäran om kvarstad avslog Linköpings tingsrätt. Men mejeribolaget ska överklaga beslutet. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Ännu är inte sista kapitlet skrivet i Arlas tvist med först Boxholms kommun, och nu producentföreningen Glada Bonden, om Boxholms mejeri.

Tvisten handlar om ett antal inventarier som det rått delade meningar om huruvida de ingick i affären mellan Arla och Boxholms kommun eller inte.

I början av november sålde kommunen mejeriet vidare till Glada Bonden. Då berättade Anders Birgersson, en av Glada Bondens grundare, för ATL att ambitionen är att producera ost för 1,5 miljarder kronor där om fem år.

Arla lämnade därpå in en ansökan om kvarstad, vilken skulle ha förhindrat den nya ägaren att använda lokalerna överhuvudtaget. Motivet var att ”säkerställa att vår egendom inte skadas, används eller liknande”, skrev då Sandra Eriksson, pressekreterare hos Arla, i ett mejl till ATL.

Går vidare till hovrätten

I måndags meddelade tingsrätten i Linköping att ansökan om kvarstad inte bifalls. Enligt SVT Nyheter Öst kommer Arla att överklaga beslutet till Göta hovrätt.

I kontraktet mellan Arla och Boxholms kommun står att kommunen ska verka för att varken de eller någon hyresgäst ska bedriva konkurrerande verksamhet i lokalerna under fem år.

– Vi har köpt det här av kommunen, och där finns ingen begränsning i vilken verksamhet som får bedrivas, sa Anders Birgersson till ATL i samband med producentföreningens köp av mejeriet.