facebooktwittermail d

Glada Bonden tar bort kommunvapnet

Glada Bonden får inte längre använda kommunvapnet på sina ostar.  

Glada Bonden mejeri har tidigare haft ett muntligt tillstånd att använda kommunvapnet som en del av etiketten för Äkta Boxholms ost. Men efter ett beslut i kommunfullmäktige dras det tillståndet nu tillbaka, enligt ett pressmeddelande från företaget. 

Äkta Boxholms ost
Efter ett beslut i kommunfullmäktige får Glada Bonden inte längre använda kommunvapnet som en del av etiketten för Äkta Boxholms ost. FOTO: GLADA BONDEN

Glada Bonden mejeri har använt symbolen för att tydliggöra att tillverkningen sker på orten, men kommer nu att gå kommunen till mötes och ändra etiketten. 

"Vi är stolta över att föra den traditionella osttillverkningen som Boxholm haft sedan 1890 vidare, och därför är det viktigt att på alla sätt visa att Äkta Boxholms ost är tillverkad i just Boxholm. Kommunvapnet var en del av det, men vi kan förstå tankarna bakom beslutet", säger Glada Bondens ordförande Anders Birgersson, och fortsätter:

Hittat annan symbolik

"Vi heter ju Äkta Boxholms, så vi tror att konsumenterna hittar rätt ändå. Det var fint att få använda vapnet initialt, vi har hittat annan symbolik som vi tycker fungerar nog så bra för att manifestera den verkliga kopplingen till ort och ursprung".

Ostförpackningar med kommunvapnet kommer att fasas ut successivt under den närmaste tiden, och med nuvarande höga försäljningstakt beräknas de försvinna inom några veckor.

Boxholms kommunvapen
Boxholms kommunvapen fastställdes på 1940-talet för Boxholms köping. Bockarna som givit upphov till ortnamnet kommer från ätten Stenbocks vapen, medan järnmärkena syftar på bruksverksamheten som omfattat produktion av järn och stål, skog, sågverk och sen 1890 även ett mejeri. FOTO: WIKIPEDIA COMMONS

Läs också: "I Boxholm har osten tagit fotbollslagets roll"

Läs även: Glada Bonden behåller namnet på sin ost