facebooktwittermail d

Glada Bonden kan stjälpa mejerinäringen

Föreningen Glada Bonden hade i tisdags ett extramöte om de senaste affärerna. Samtidigt spår en råvaruexpert att när föreningen nu skapat ett svenskt spotpris kan mjölkbranschen komma att ta samma väg som grisnäringen.

Det var i tisdags som Glada Bonden kallade till ett extramöte i Jönköping för att uppdatera medlemmarna om de senaste affärerna och för att diskutera olika frågor inför framtiden.

– Ja, vi kände att det var viktigt att ha ett möte eftersom det hänt mycket, säger Anders Birgersson, ordföranden i Glada Bonden.

Glada Bondens ordförande Anders Birgersson ser flera affärstillfällen framöver.
Glada Bondens ordförande Anders Birgersson ser flera affärstillfällen framöver. FOTO: DAN BIRGERON

Diskuterar med potentiella affärspartners

Man berättade att Glada Bonden just nu förhandlar och diskuterar med ett antal potentiella affärspartners.

– Medlemmarna måste vara mentalt förberedda på att börja splitta sin mjölk. Det är givetvis en förutsättning för att vara med i föreningen, men när samtalet kommer måste papperna skickas in omedelbart, säger Anders Birgersson.

Man diskuterade också hur intäkterna från de första, och kommande, affärer ska fördelas.

– Vi har redan en utarbetad kooperativ modell där alla medlemmarna får del av intäkterna, men det uppstår alltid frågor och det är viktigt att medlemmarna är med tidigt i denna process.

"Bristen på fett"

Just nu är marknaden lugn, men Glada Bonden gör bedömningen att bristen kommer att öka successivt under året, och då framförallt på grädde som driver marknaden.

– Jag tror att bristen på fett kommer att bli större. Framförallt när vi närmar oss hösten, men redan framåt påsk tror jag att marknadsaktiviteten kommer att öka.

Affär med Sia Glass

Glada Bonden gjorde nyligen sin första större affär med Sia Glass som under 2017 ska köpa 15 miljoner kilo mjölk av föreningen. Arla kommer att processa grädden åt Sia Glass, men behålla proteinet.

– Efterfrågan på svensk grädde gör att vi kommer att kunna fortsätta ta ut ett svenskt mervärde. Men i slutändan är det marknaden som bestämmer. Det finns ju alltid utländsk vara att ta in, konstaterar Anders Birgersson.

Tar till vara på prisglappet

Råvaruexperten Torbjörn Iwarson menar att Glada Bonden tar till vara på prisglappet mellan den svenska råvaran och de stora mejeriernas gemensamma europeiska pris.

Glada Bondens ordförande Anders Birgersson ser flera affärstillfällen framöver.
Glada Bondens ordförande Anders Birgersson ser flera affärstillfällen framöver. FOTO: DAN BIRGERON

Det kan leda till att de tappar volym och marknadsandelar.

– De traditionella mejerierna kan komma att tappa volym eftersom de inte är beredda att betala marknadspriset för svensk mjölk. I stället blir det aktörer som Glada Bonden och Wermlands Mejeri som tar den volymen. Jag tror att de stora till slut måste anpassa sig, säger råvaruexperten Torbjörn Iwarson.

Samma väg som grisarna

Torbjörn Iwarson tror vidare att den svenska mjölkmarknaden kan komma att ta samma väg som de svenska grisarna för några år sedan, om inte mejerierna byter strategi.

– Vi kan då komma att få färre leverantörer som levererar till den svenska marknaden och till ett högre pris. Men samtidigt riskerar då importen att öka för produkter som inte är lika ursprungskänsliga. En hel del ost till exempel, konstaterar Torbjörn Iwarson.

På Glada Bondens möte deltog cirka 70 personer, eller ungefär 60 procent av medlemsskaran.

KOMMENTAR: Mejerierna börjar etablera ett svenskt mjölkpris