facebooktwittermail

Giftfritt stopp för snytbagge

Svenska Skogsplantor testar vax och stearinpapphylsa i nya storskaliga försök. Målet är ett giftfritt snytbaggeskydd.

LJUNGBYHED ATL
Skogsbruket måste utveckla giftfria alternativ för att skydda plantor mot snytbagge. För täckrotsplantor finns lim- och sandbehandlingen Conniflex, men den är svår att applicera på andra plantor.

Utvecklar nya metoder


Därför arbetas det nu intensivt på Svenska Skogsplantor i Kolleberga med att utveckla nya metoder. Dels provas ett skyddande vaxlager på plantan, dels provas en stearinbestruken papphylsa. Resultaten av försöken ska ge underlag för företaget att fatta beslut om framtida satsningar.

Ska vara två säsonger


Svenska Skogsplantor testade redan förra året vaxet med gott resultat, men det måste fungera ett år till för att skydda bra.
- Vi måste hitta ett skydd som varar två säsonger, säger Lars Bengtsson, säljare på Svenska Skogsplantor.

I år skalas försöken upp och 40 000 - 50 000 vaxbehandlade plantor sätts. Vaxet utvecklas ständigt för bästa möjliga skydd. Att det blivit mer elastiskt gör att det kan expandera med plantan när den växer. Den vita färgen skyddar mot värmeskador vid kraftigt solsken.

- Vi lär oss hela tiden, exempelvis hur mycket vax vi ska använda, säger Holger Hansson, produktionsledare på Kolleberga plantskola.

Erfarenheter viktiga


I samband med snytbaggeförsöken studerar Svenska Skogsplantor fler delar, bland annat rotbeskärning och packning i kartonger. Erfarenheter från entreprenörer och skogsägare är viktiga.
- Vi måste hitta ett system som passar kunden, säger Holger Hansson.

Snytbaggeskyddet får inte bli för dyrt, då är det inte aktuellt. Målet är en kostnad jämförbar med lim- och sandbehandlingen Conniflex.

- Ingen vill ha gift om man ej behöver, säger Lars Bengtsson.Eva Johansson