facebooktwittermail d

Ger upp mot vildsvinen – planterar gran på skiften

Stahult

Striden står om Storåkern och Långåkern. Men nu ger lantbrukaren Peter Petersson ger upp kampen mot vildsvinen. Två skiften på tillsammans 0,7 hektar planteras med gran.

Peter Petersson lämnar över skrivelse till Ulrika Lind från Länsstyrelsen
Peter Petersson lämnar över skrivelse till Ulrika Lind från Länsstyrelsen FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Storåkern och Långåkern hade kanske varit försumbara tegar någon annanstans. Men hos Peter Petersson är åkrarna, om än små, viktiga och och representativa för hans företag med 150 hektar jordbruksmark fördelat på ett hundratal skiften i Kronobergs län, i produktionsområdet som benämns Götalands skogsbygder.