facebooktwittermail

Ger sysselsättning i 6 000 timmar per år

Länsstyrelsen i Östergötland ifrågasätter om familjen Douglas köp av skogsfastigheten Bjärkefall är positiv för sysselsättning och bosättning. Nu svarar Douglas.

Bjärkefalls markägargrupp vill också köpa Ingessons tidigare skogsfastighet, och dela upp den mellan sig. "Att detta skulle stärka sysselsättningen i bygden finns det inget som visar", skriver Douglas till länsstyrelsen. På bilden delar av Bjärkefalls markägargrupp, från vänster: Martin Sundström med Ivar Sundström på axlarna, Klara Sundström, Judith Jörneskog, Johan Jörneskog och Tobias Sundström. Saknas gör Gustav Storckenfeldt.
Bjärkefalls markägargrupp vill också köpa Ingessons tidigare skogsfastighet, och dela upp den mellan sig. "Att detta skulle stärka sysselsättningen i bygden finns det inget som visar", skriver Douglas till länsstyrelsen. På bilden delar av Bjärkefalls markägargrupp, från vänster: Martin Sundström med Ivar Sundström på axlarna, Klara Sundström, Judith Jörneskog, Johan Jörneskog och Tobias Sundström. Saknas gör Gustav Storckenfeldt. FOTO: PRIVAT

Familjen Douglas, med greven, finansmannen och miljardären Gustaf i spetsen, har nu kommit med kompletterande uppgifter till varför de borde beviljas förvärvstillstånd för skogsfastigheten Bjärkefall i Östergötland.

För att beviljas förvärvstillstånd som privatperson krävs att köpet ger positiva effekter på bosättning och sysselsättning i bygden. Och det har länsstyrelsen varit tveksamma till om Douglas köp gör, vilket skulle kunna innebära att lokala intressenter i stället får köpa fastigheten.

Anställa förvaltare

Men enligt Douglas kommer deras köp av fastigheten ge många positiva effekter. Samtidigt påpekar de att effekterna om lokala intressenter köper Bjärkefall inte är utredda.

Även om Douglas inte själva kommer att bo på fastigheten planerar de att renovera två av byggnaderna för 3 miljoner kronor och hyra ut dem. Vad gäller sysselsättningen är planen att anställa en förvaltare för Bjärkefall och grannfastigheten Hudda, som Douglas köpte i fjol. Dessutom ska de anlita lokala entreprenörer för skogsskötseln.

Förvaltartjänsten uppskattas omfatta 2 141 timmar per år och för lokala entreprenörer kommer det finnas sysselsättning i sammanlagt 3 795 timmar per år. Dessutom kommer den gemensamma driften av Bjärkefall och Hudda, bägge på runt 900 hektar, att ge rationaliseringsvinster, skriver Douglas till länsstyrelsen.

Inte utrett

Samtidigt framhåller de att det inte alls är utrett vilka effekter det skulle ha på sysselsättningen och "regionalpolitiskt för orten" om några av de andra intressenterna köpte fastigheten.

Bjärkefalls markägargrupp, en sammanslagning av fyra grannar till Bjärkefall, som också vill köpa fastigheten har aviserat att de i så fall ska dela upp den och infoga delarna i sina befintliga verksamheter. "Vad denna försämring i rationalitet för skogsbruket skulle betyda är inte belyst. Att detta skulle stärka sysselsättningen i bygden finns det inget som visar", skriver Douglas i sina synpunkter.

När länsstyrelsen kommer fatta det slutliga beslutet om Douglas beviljas förvärvstillstånd eller inte är ännu inte klart.

LÄS MER: "Måste finnas annan intressent"

LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen tvekar om Douglas skogsköp

PREMIUM: "Gränsen luckras upp"

PREMIUM: Protester mot Douglas skogsköp