facebooktwittermail d

Genombrott inför förhandlingar om grisexport till Kina

Ett genombrott för svensk grisexport till Kina kan vara nära. Ett utkast, som är första steget för ett landsgodkännande för import av griskött från Sverige, är färdigt.

Ett landsgodkännande från de kinesiska myndigheterna innebär att Sveriges regering kan inleda förhandlingarna om ett exportavtal för svenskt griskött.

– Det här är ett fantastiskt genombrott. Vår ambitiösa satsning på kvalitet, djuromsorg och låg antibiotikaanvändning imponerar på de kinesiska myndigheterna och importföretagen, säger Anders Källström, VD för LRF i ett pressmeddelande.

Kinesiska konsumenter sätter större värde på de delar av grisen som det betalas lite för i Sverige. Ett exportavtal skulle innebära möjligheter för svenska uppfödare att få bättre betalt för sina råvaror. För svenska grisuppfödare kan det innebära ökade inkomster på 150 miljoner kronor per år, enligt LRF.

I Kina har konsumtionen av griskött ökat med 142 procent mellan 1990 och 2017. 65 procent av landets köttkonsumtion är griskött.