facebooktwittermail d

Genetisk forskning snabbar på förädling

Den traditionella skogsförädlingen kan inte hålla jämna steg med klimatförändringarna. Genom genetisk forskning är förhoppningen att det ska gå fortare från förädling till plantering.

– Målet är att man snabbt ska kunna ställa om till nya typer av plantor när man ser förändringar i spåren av klimatförändringarna, säger Ove Nilsson, föreståndare för Umeå Plan Science Center och professor i skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU.