facebooktwittermail d

Generationsväxling på Borgströms gård

Palle Borgström som väljs till ny ordförande i LRF i morgon lämnar över lantbruket till brorsonen och hans hustru. Tiden blir knapp för att kombinera ordförandeskapet med livet som lantbrukare.

Palle Borgström har drivit gården tillsammans med sin bror i närmare 30 år. När han nu väljs till ny ordförande för LRF sammanfaller det med en generationsväxling på gården.

Som ordförande för LRF räknar han med att tiden är begränsad för att driva gården.

[Bild]

Bröderna lämnar över

På gården finns i dag 170 mjölkkor. Åkerarealen ligger på 350 hektar. Som styrelseledamot i Arla och ordförande i LRF:s mjölkdelegation har brodern tagit ett större ansvar på gården, men nu väljer bröderna att lämna över gården till nästa generation. Det blir Palle Borgströms brorson och hans hustru som tar över gården.

– Min brorson och hans fru är väldigt engagerade, det är dags för dem att ta över ansvaret och pröva egna idéer. Jag kommer fortsätta arbeta på gården och fortsätter med mitt företagande. Det är viktigt att jag som ordförande fortfarande är delaktig i ett aktivt företag.

Generationsskifte tar tid

Ett generationsskifte tar tid. Det ska förberedas och Palle Borgström vet vad det innebär att ta över en gård. Han och brodern tog också över gården en gång i tiden.

– Det här blir ett lämpligt tillfälle. Det känns bra att de är intresserade, jag kommer att finnas kvar om de behöver hjälp, säger han.

[Bild]

Fossilfritt samhälle

LRF:s betydelse växer i framtiden. Det är Palle Borgström övertygad om.

– LRF blir Sveriges största och viktigaste intresseorganisation, säger han.

Den viktigaste uppgiften blir omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det är nödvändigt för att stoppa klimatförändringarna. Samtidigt måste LRF fortsätta övertyga svenska konsumenter om värdet att köpa svenska livsmedel.

– Vi måste skapa mer motivation, säger han.

När det gäller regeringens livsmedelsstrategi betonar Palle Borgström att den är det största jordbrukspolitiska beslutet sedan jordbruket avreglerades 1990.

– Men det är ett övergripande beslut. Nu börjar arbetet, säger Palle Borgström.

Se också: Joakim Borgs är nominerad till LRFs riksförbundsstyrelse