facebooktwittermail d

”Ta itu med generationsskiftet i god tid”

Den höga medelåldern inom de gröna näringarna göra att allt fler börjar planera för ett generationsskifte. Börja i god tid och tänk på att ge föräldrarna ett trygghetskapital råder ATL:s ekonomicoach.

Hej! Jag och min sambo tänker ta över min föräldragård och satsa vidare på mjölkproduktionen som finns på gården. Jag vet att det brukar ta tid men vill ha några råd över hur gången ska vara och hur jag ska kunna förbereda mig för att det ska gå smidigt. Jag har två syskon, en bror och en syster och ingen av de är intresserad av att ta över. Vi har cirka 200 ha åker, 150 ha skog och i dagsläget 130 mjölkkor. Idag jobbar jag på gården tillsammans med mina föräldrar som nu nått pensionsålder och vill träda tillbaka. /Björn

Vi är inne i en tid då många familjer i de gröna näringar har uppnått den ålder då generationsskiften blir aktuellt. Ser man på medelåldern bland svenska lantbrukare är den hög och rent teoretiskt så behöver många gårdar byta ägare inom 5-15 års tidsintervall. Att genomföra ett generationsskifte tar tid och det är bra att kunna vara ute i god tid för att allt ska kunna processas ordentligt, alla inblandande ska få komma till tals och att det också ska vara ekonomiskt genomförbart för både de som träder ifrån och de som träder till.

Det första man behöver göra är att samla alla som ska vara inblandade. De som ska frånträda (oftast föräldrarna) behöver börja att berätta hur de vill att gården ska skötas och hur de vill ha det då de träder tillbaka. De kanske behöver skaffa någonstans att bo om de lämnar gården. De behöver också ha ett trygghetskapital så de har något att luta tillbaka på. Ofta har de haft låga inkomster under sitt verksamma liv och har inte stor pension.

Därefter så behöver övertagaren och syskon, eller om någon extern ska ta över gården, få framföra sina synpunkter hur allt ska gå till. Viktigt att alla kommer till tals och det är här det kan komma olika syn på hur övertagandet eller försäljningen av gården ska ske. Känner man att det inte går att prata på egen hand så vill jag rekommendera att ta en samtalsledare till hjälp. Det kan vara er ekonomirådgivare eller en jurist, men också någon annan som kan vara duktig på att lösa upp de punkter man inte är överens om. Innan man går vidare så är det viktigt att komma till konsensus.

När man är klar med vad alla vill så är det dags för att räkna på de olika alternativen som kan finnas. Här är det viktigt att det finns en aktuell fastighetsvärdering och att det finns ett anskaffningsvärde som föräldrarna en gång i tiden har gett för fastigheten. Det är inte ovanligt att de fått fastigheten som gåva, vilket medför att reavinstskatt ska beaktas, detta ska man ta hänsyn till vid beräkningen. De alternativ för förvärvet som oftast är aktuella är köp eller gåva. Hänsyn måste tas till föräldrarnas trygghetskapital och syskonkompensation ska diskuteras. Denna kan ges i nutid eller i framtid, helt eller delvis. Är det framtid så ska överlåtaren förordna det i ett testamente.

Finansieringen måste beaktas, oavsett om överlåtelsen sker genom gåva, gåva med revers eller rent köp. Det kan vara sannolikt att kapital behöver lånas upp, detta med tanke på föräldrarnas trygghetskapital och kompensation till syskon. Därför behöver en kalkyl över driften tas fram där amorteringar och räntor är med i beräkningen och det är där man ser om det är möjligt med hela övertagandet. Det finns utmaningar oavsett tidpunkt när allt ska ske och ibland ser man att inte näringsverksamheten bär för stora kapitalkostnader så att förvärv kan bli svårt. Någonstans måste man börja och det tar tid men mitt råd är att ta hjälp med processen då den inte är enkel. Lycka till!

Anna Törnfelt

Företags- och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten