facebooktwittermail d

Han fixade generationsskiftet mitt i kostnadskrisen

Sjulnäs

När Simon Asker tog över Sjulnäskullens gård byggde han ut maskinhallen för att utöka dikouppfödningen från 40 till 100 moderdjur. Planen var att bygga ut ännu mer, men prisökningarna kastade omkull kalkylerna för fortsatta investeringar.