facebooktwittermail d

Generationsskifte mitt i krisen – hur ska jag tänka?

Hur ska man tänka kring lönsamhet i samband med ett generationsskifte mitt i krisen och lämna ett fast jobb för att satsa på mjölkproduktion? Så här resonerar ATL:s expert Sandra Posse kring frågeställningen.

Sandra Posse, Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Västra.

Hej! Vi har börjat prata generationsskifte på min föräldragård. Jag har idag en fast anställning inom vården och har egentligen aldrig sett mig ta över den mjölkproduktion mina föräldrar drivit. Mitt intresse har dock vuxit med tiden och många delar känns bra. Eftersom jag har ett arbete utanför lantbruket idag och osäkerheten är extra stor mitt i krisen vill jag ändå vara noga med kalkyler och förväntningar. Det slår mig då att det inte är så enkelt att prata om lönsamhet. Vad är lönsamt när man är mjölkproducent? Vilken lön är mödan värd?

Hej! Det pågår en het diskussion kring lantbrukets situation. Krisen kanske till viss del kan jämföras med situationen i vården under pandemins värsta perioder. Livsmedelsproduktion och vård bör vara jämförbara utifrån hur viktiga funktionerna är för att samhället ska fungera. En avgörande skillnad är dock att livsmedelsproduktionens risker och villkor är utfördelade för hantering av varje enskilt lantbruksföretag. Vårdpersonal har alla timmar räknade och lönen kan ställas mot insatsen, även om arbetsbelastningen är hög. Vi har hört på nyheterna att sjuksköterskor säger upp sig för att säkra sin semester för att sedan söka arbete till hösten igen. 

Mjölkföretagare kan inte säga upp sig inför sommaren för att få semester. Man bär ett stort ansvar med djurhållning och varje dag räknas för att få verksamheten att gå ihop och kunna ta ut en lön. Man binder kapital och tar risker under året som man inte vet utfallet av förrän ett år framåt. Lantbruket i enskilda firmor kan även leva vidare ett bra tag även när man resultatmässigt får betala för att gå till jobbet.

I en övergång från fast anställning till eget företag med mjölkproduktion blir därför andra parametrar än månadslön viktiga. Lönsamheten i lantbruk har i debatten en tendens att handla om överlevnad snarare än lön för mödan. Så ska det inte vara. Alla företag har olika förutsättningar och det blir i den allmänna debatten svårt att jämföra annat än priser in och ut. Det finns även värden som inte bidragskalkyler kan beakta, även om de anpassas med ditt företags parametrar. Hur vill du ha betalt för den risk du tar som egenföretagare? Den debatten behöver bli konkret. Vilken avkastning vill du ha på kapitalet som är bundet i anläggningen? Ju mer tanke bakom vad du vill ha ut av ditt företagande desto enklare blir målformuleringen. Prata produktion, men även privatekonomi, vardagspussel och 10-20-årsplaner för att hitta motivation till att prestera idag. Fokusera på delar i företaget som går att påverka.

Några viktiga skillnader mellan anställning och att vara egen företagare är förutsättningarna vad gäller pension och försäkringar. Ta hjälp att planera långsiktigt och ta ut lön för att ha en bra sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Skilj på företagets pengar och det privata, månadsspara för framtiden och var strukturerad i administration och hantering av personal. Att ha personal som trivs och vill stanna lönar sig både genom större engagemang och minskad risk för att du själv får arbeta dubbelt till skada både för noggrannhet och hållbarhet för dig själv. Ta in hjälp för att orka förändra, ofta finns inte energi för att genomföra förändringar när belastningen är för hög, men med någon utomståendes ögon kan finjusteringar bli något roligt.

Sandra Posse

Företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Västra

Läs fler expertsvar

Kan man låta bli att fosforgödsla när insatsvarorna är dyra?

Måste jag betala Lantmäteriets faktura?

Vad ska jag som skogsägare tänka på i kristider?

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu