facebooktwittermail

Auktion på korna trots allt

Britta och Lennart Andersson tänkte avrunda bondekarriären med två auktioner hemma på gården. Men det satte coronakrisen stopp för.

Nu blir det nätauktion på avelsdjuren medan maskinauktionen skjuts upp på obestämd tid.

Lennart och Britta Andersson på gården Torp i Vånga håller på att förbereda sig inför generationsskiftet och planerade två stora auktioner. När coronapandemin bröt ut tvingades de tänka om.
Lennart och Britta Andersson på gården Torp i Vånga håller på att förbereda sig inför generationsskiftet och planerade två stora auktioner. När coronapandemin bröt ut tvingades de tänka om. FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON

Det närmar sig generationsskifte på Torp i Vånga; gården väster om Norrköping som drivits av makarna Britta och Lennart Andersson sedan 1986 och funnits i Britta Anderssons släkt sedan 1600-talet.