facebooktwittermail d

Gemensamt driftsbolag med grannar löste generationsskiftet

Förra året började tre Krav-gårdar på södra Gotland att bruka sina gårdar tillsammans i ett driftsbolag och det djupgående samarbetet har skapat nya möjligheter. För Marc Thomasson, 28, som precis skulle starta sin lantbrukarkarriär var fördelarna många. 

 Bosse Nilsson, Roger Lundberg och Marc Thomasson
”Det gäller att både kunna ge och ta, att vara tydliga och ödmjuka”, säger Bosse Nilsson om samarbetet med Roger Lundberg och Marc Thomasson. FOTO: ANDERS KRISTENSSON

Allt började för tre år sedan när den färdigutbildad lantmästaren Marc Thomasson bestämde sig för att ta över sin fars gård.