facebooktwittermail

Gemensam klimatpolicy för hästnäringen

Hästnäringen har enats om en gemensam klimatpolicy. Bland annat ska utsläppen av växthusgaser minska och betesmarkens potential som kolsänka tas tillvara.

- När man arbetar med stora övergripande policyfrågor kan man inte förvänta sig snabba resultat, men jag tycker ändå att vi redan har kommit långt och har en samsyn på hur vi kan arbeta med dessa frågor tillsammans, säger Titti Jöngren, styrelseledamot i Hästnäringens nationella stiftelse och LRF.

Måste se till helheten


Hästnäringen framhåller i sin policy att utsläppen av växthusgaser måste minska. Detta gäller särskilt koldioxidutsläpp från fossila bränslen, skriver HNS i ett pressmeddelande.

"Vi måste dock alltid se till helheten och inte använda styrmedel som får långtgående negativa konsekvenser för näringen", heter det i policyn.

En ökad energieffektivisering ska eftersträvas och stimuleras, oavsett vilka energikällor som används. Hästägare och hästföretagare ska också erbjudas information om klimat- och energifrågor.

Härnäst ska varje organisation införliva den gemensamma klimatpolicyn ibland sina övriga strategi- och policydokument.

- Samtidigt ska vi gemensamt utvärdera årets klimatsmarta kommunikationsprojekt och se hur vi tillsammans kan lyfta frågan framöver, säger Titti Jöngren.ATL.nu