facebooktwittermail d

Mejeripriserna sjunker i GDT-auktionen

Global Dairy Trade (GDT) index föll med 0,9 procent vid den senaste auktionen den 16 maj 2023, med ett genomsnittligt försäljningspris på 3 488 dollar per ton​.