facebooktwittermail

Flytande biogas direkt från processvattnet

Gasums anläggning i Nymölla, som invigdes på tisdagen, är den första i sitt slag som producerar flytande biogas från processvattnet från ett pappersbruk. När anläggningen nu officiellt tas i drift kommer den kunna försörja motsvarande 200 lastbilar.

Gasums anläggning i Nymölla.
Gasums anläggning i Nymölla. FOTO: GASUM

Det våras för biogasen. Forskarna brukar säga att Sverige med enkla medel skulle kunna öka produktionen av biogas från dagens omkring 2 terawattimmar till totalt 7 terawattimmar. Men det bör också påpekas att många i den samlade skaran av forskare har betydligt högre ambitioner än så. När vissa forskare påstår att det lägsta målet borde vara 15 terawattimmar före 2030, förstår alla att det finns möjlighet att växa och ta marknadsandelar.