facebooktwittermail

Gåsfotskultivator och alvluckrare del i Karls odlingssystem

Vigelshus, Sala

Karl Fernholm är ekoodlare och satsar nu på att minimera jordbearbetningen med hjälp av mellangrödor.