facebooktwittermail d

Gårdar med mycket betesmark vinnare när stöden förändras

Den 16 december 2021 fattade regeringen beslut om ett förslag till den svenska strategiska planen. För att analysera effekterna på företagsnivå har Jordbruksverket beräknat hur stöden förändras för ett antal typföretag mellan 2021 och 2023.