facebooktwittermail d

Fortsatt god marknad för lantbruksfastigheter

När det gäller produktionsgårdar för jord- och skog så ses inga tendenser till avmattning i prisnivån, enligt fastighetsmäklare som ATL tagit kontakt med.